לבי - כשק אגרוף
שכל החפץ לחבוט בו
יעש זאת במלא העוצמה

ולבי מתכווץ לו
כקיפוד מצונף בפינתו
כאשר יתקיפוהו

וללבי אין מענה הולם
למהלומות חיים אלה
והוא בוכה ועוטה שק

10.4.1984