אותך אני אוהב מכל הלב...

בבקשה תתני לי להתקרב

כי כל שניה שאני יותר מתאהב

אני לא אוותר לא אשבר

לא פחות ולא יותר

לא פחות ולא יותר

לא.. לא לא לא

אני אנסה הכל לא אתן לזה להיגמר

לא פחות ולא יותר

לא.. לא לא לא לא לא

כי אין מוצא אחר אני עומד להשבר אבל מחזיק מעמד כדי

שיום אחד..יד ביד נצעד

יד ביד נצעד

כן.. כן כן

 

 

.