בתוך ואדי ותן מיילל, אבני גיר סביב ובזלת,

שבילים לבנים למטייל וזקנה על מפתן אוכלת.

הבתים על רגלי תרנגולת - נדמה עוד קט יסתלקו,

ממול נמצאת המכולת, שניים שרבו בכו.

           רשתות מכסות כל חלון: משממית, זבוב או יתוש,

           אך דלתות פתוחות כמו מלון - לאורח עובר שיפוש.

           גנבים לא היו בנמצא: דלפונים היו שם כולם,

           איש לא חשב על גנבה - לנזקק רב כבוד ראש מורם.

הסהר מביט ותוהה:

איך חיים בואדי כזה?

אחר דור ולי מענה:

רב הנסתר מהנגלה...

 

                                                                   1.5.04