זה לא נתפס יותר

מפתית שלג ראשון הנוחת

על שלולית

רק נוגע- נעלם

אי אלו תהודות עורר, רשמים השאיר

על פני המים?

הרי היה!

האם היה?

ופתאום אני קולט

שגם אני

פתית שלג ראשון

בלתי נתפס.