את אשר על ליבי לא אוכל לאמוד

עליי לא משחק לא יופי ולא הוד

לא רוצה שתפלח את ליבי

אתה שם אך לא שלי

המקשיב אתה?

החפץ לענות?

לא רואה דבר חרף הטיפות

דופקות הן על חלוני הסגור

כאילו חפצות להמיס את סודי השמור

מה לך ולי, הזאת אהבה?

האם באמת בה אני חפצה?