רנ- שי

אני אוהבת ספרות ושירה, אפשר לומר מכורה לזה, אבל בתור קוראת, לא יוצרת.

טיפות

רציף 2 נהרייה-עכו 16:40

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה