אתה חומד לי לצון

ואני חומדת

אותך את האהבה את

הקיום האמיתי הקרבה

היגון על מי שלא התמימות

להרגיש בכל הישות

את הכמות איכות מהות למות

אתה מנסה אותי

בכמה איך מה למה

אני אחיה עוד

בחיפשון בחפזון בניסיון

אינסופי מכלה---