לא מקורי אולי, אבל

מיתרים לובשים חזות הכל

אתה שולח אצבעות משתוקקות

ונרעדים הנימים

האתה האני

אתה שלחת אלי

כמעט שפקעתי

(מה היה קורה אילו )

כל כך עדינה פריטת האצבעות

אינך יודע מתי תתבקע הצלילות

וינסקו התווים אל תהום למעלה

או יגרו את המנעד עד כלות--