אב נולד

מתוך להט תמוז

 יגע,

נכנע,

 לאה.

עמו נולד אב בתקווה

של בתו על הארץ - - -

 

נקיפת השעות של היום ההביל

לבשה צורת צללים מאורכים

רגע אחד והזווית קהה דיה-

יפגשו שניהם.

 

זרות שרבית צורבת

של קיץ ארוך מדי בחיים

זרעה שדה חוחים עצום

שקעקע זעמו בכפותיהם.

 

נחם אותם אב

ליבם חרוך

מזעם קיץ לא כלה

איכה

אתה מעמיק התהום

מגביה החומות

מציף התעניות

לא שוכך ולא שוכח

 

חדש ימים כקדם

  וישובו למקומם

    יאספו אל עצמם

          בחדוות אסיף

           

 ישטוף יורה נכסף

      מסכת אבק ועצב

        יחטא גלדי שריטות

                  ששרטטה בם אמא

 

אדמה