אם בעניי

אלקט מעט מעט

בפאת שדותי העזובים

את כל קורות הרוח השבירות

--הרמוסות מחמת

התוכל לעשותן לי גשר

,על אשדות כאביי

ויהיו רסיסי העץ הדל

עצה איתנה

וגלעד

לעוצם ידך

 

האוכל להתפכח אל שכרון אחר

אל הכח הנוהר

של קורותי הנשויות

-האוכל לנוד לך

ברוש בערבית

מרווה צמאון נפשו

על אפיקיך הנערגים