ושוב מעמד הר סיני

ושוב קולות וברקים

ושוב אותות ומופתים

ושוב התגלות

ושוב מתן תורה

ושוב שמחה

 

ושוב עגל זהב

ושוב אלוהי מסכה

ושוב סרו מהר מן הדרך

ושוב חרון אף וזעם

ושוב הסתר

ושוב מצוקה

 

ושוב נפש משוועת

ושוב תפילה ממעמקים

ושוב מחרון אפך

ושוב עמו אנכי בצרה

ושוב אנא ה´ הושיעה נא

ושוב נחמה