בס"ד

עומדת מול שמיים זרועי כוכבים,

על אדמה זרועת עפר וכאב,

פורשת ידיי,

חותכת באויר הקר,

ומבטיחה,

רק הלילה-

בלי דמעות...