מכוניות עוברות וטסות

בכביש, שמסתיר לי

את הבחור שמעבר.

לא מחכה בצד השני.

 

"בטח ישן",

חשבתי לעצמי.

הלוואי שמתמרן בחלומו את הדרך אליי!

ואם לא,

לפחות שלא יוכל בלעדיי.

 

תמיד אמרתי לחברותי:

"לבקש בקשות טיפשיות כמו אלה

זו לא אשליה מתקנת, אלא טעות"

ובסוף כשאפרוש את תוכי לעובר האורח

פתע - יעלם במהירות.