(כתבה: ניצול שואה בן 77 נשדד והוכה ביד רעולי פנים שחדר לביתו) עת עבר התופת שם עת איבד את היקר את ביתו,משפחתו שרד על פי תהום ולפצעו מזור ויפסע לאור ידי הבלע, רעולי הרשע מצאהו לעת הזו חדרו ביתו ויכוהו נפש עד זוב ונפתח הפצע בשל רשעות הבצע הקשיש נשדד שדוד ומה נותר כבר עוד לאחר חורבן ונדוד היזכה כאן בכבוד?