שושן צחור נמצא בליבי

ממלא את נפשי את גופי ישותי

הגן בתוכי מתחיל שוב לפרוח

הנני מתחילה כך לזרוח

 

בעדינות מלטפת אתה נוטע

בתוך גני שהיה משווע

לאהבה מסוג אחר שאתה ממלא

לטוב שאתה מעניק, מקווה

 

הכל לטובה כך שנינו אומרים

אז אני נושאת עיניי למרומים

טוב לי איתו הוא החייה את גני

אך האם הוא האחד המיועד או השני?

יודעת אני  שהכל מאיתך

האם מכאן תצא חתונה?