בס"ד

כשהפרחים מתים
גם משהו בליבנו מת
כשהרוח בסערת שאגתה תשוחח
גווינו ישחח

 

הבט בהם, בבני החלוף
רק זהירות, לא לקטוף
כצרוף הכסף לצרף פיסות תצרף
נבולות ועייפות
לתמונה נהדרת של פרחים ואור

 

מבין העננים שוב עולה התמונה
של גשמי זעף, שמכים
ללא רחם בעצים ואבנים
ומצמיחים חומה
של עשבייה ירוקה

 

הבט בהם, באודים המוצלים
מלהבת הקיץ, מלחכת הקוצים
שואפים לנשמת עננים
שתרווה גרונותיהם הניחרים
במים חיים

 

רק לאחר שיצמח ויירק הכול
רק זכור, מעט לחמול
ובלהבת הקיץ השנייה-בעוד שנה
תדע- הכול חולף ועתיד לחזור
אל מעבר למזמור