ילדתנו עזבה את

גופה

אשר העיק עליה

בכבדו הרב

היא סגרה את

דלתה

טפח אחר טפח

מדי יום

כמו באה לבקור

קצר

אשר סבתו שמורה

עמה

 

ילדתנו הלכה

בהשאירה לנו

את גופה השברירי

לטמנו באדמה

לכסותו טפח אחר

טפח

מדי יום

 

היא ודאי יודעת

לאן פניה

מועדות