בוקר גופה מפוחמת לצד גרגר חול מעין תזכורת לאבן בעולם שכבר לא קיים מאז אתמול שהשמש האמינה בכוח היקוד שבה