בחלוף הזמן יצאו מרחמי ארבע מאות חמישים ושישה תינוקות מתים בשיטפון של סחי אדוםשחור מעורב בנוזלי גוף נוספים ושערות ערווה מדמה את החיים השקופים בבטני נוזלים לאיטם החוצה ארבע מאות חמישים ושבעה תינוקות מתים