שקטה, מתבוננת בסקרנות ופליאה של ילדה קטנה היא מולי בגבה אלי רואה איך כל שריר זז מתחת לעור הבהיר כשלי לוקחת סכין נועצת באכזריות אוהבת בוכה עליה שהרי אחותי היא ומדוע לא אבכה שהרי גופתה לרגלי נועצת את הסכין בדיוק באמצע הקו הדמיוני היורד מן הקדקד