בשנתי אתה שומר עלי בלהט חרב מתהפכת כנפיך מרפרפות על פני מגרשות רוחות רעות אתה ממתיק את חלומותי בדבש ועסיס תמרים אתה לוחש לי את שמך ללא הרף, שיתערבב בשפעת הצבעים כשאתעורר, תתווה השמש אותות של חיבה על קצות אצבעותיך