אני יכולה לקרוא לו חנן או האנס, אם תרצה אפילו "אבא שלך" כדי לבטא במדויק וביתר שאת את הקשר שהיה לכם אבל סבא? סבא?!