לזרום אל האין סוף

אל תחושת ההתעלות השוצפת

לרדת למצולות הים

לעלות אל אותה טוהרה נכספת

לתת ביטוי לתחושתיי

הפורצות ממני כמים

לתת ביטוי לרגשותיי

הבוערים באש החיות

כה זכים הם

כה חיים הם

כה טהורים הם

אינני מבינם

אך טוב בעיני חינם

נשגבים מבינתי

אך הם שלי