והרוח קמה

והנדנדות טסו

אך היכן הם הברקים

והאור שקיבלתי מן ההפקר

 

את גופי לרפא לו יכולתי

לסדר את קשרי הנשמה

אז כשהלכתי הלוך וסחור

וכל רטט שהמכשיר שלח

העיר אותי שוב

 

ובלילה עליתי על מיטתי לבדי

כאדם שצלעו נעלמה

וחיפשתי אך לא מצאתי מנוחה.