החסר, מודגש על ידי מלאו געגוע שנוצר בשעה שבא הוא נמצא ומתפתח יותר ויתר והזמן גובר ומתקדם גרגר אחר גרגר כמו בשיר ומה נישאר אחרי?