ושוב מגיחה לה התולעת מבעד למעמקים שנית אחריי שלל ושפע נידודים אך כיצד זה אפשר ולעין העולם יסתדר כיצד זה נתן הדייג את שללו הציפיון הוא ההמתנה לטבע מתפרץ זרם רענן את הטיל את שללי המבחיל פרי באושיי