כמו נחש שמזדחל לאיטו רואה אותו מתקרב בזחילה איטית עד כאב חלקה, מאיימת מוצא לו סדק בקליפה מסתנן אל תוך מחשבותי עוצר כל כך קרוב שלו נשם הייתי חשה בהבל נשימתו חודר אלי הוא יורק את ארסו לתוך עיני אישונים מוגדלים ואני מקיאה מילים