באשר זורחת השמש שם הינך אני עוקבת אחרי צילך וצעדי – ריקוד קטן אני פורשת את ידי לצדדים אך איני נוגעת בדבר לפתע נושאת אלי הרוח את ריח גופך והעולם שסביבי פוקח את עיניו אנחנו הילדים של געגועינו מרדפים זו את זה במשחק תופסת נצחי נעצום את עינינו ונתעטף בשמיכה של אושר כחול