לקראת מותך נשימותיך, הקצובות תמיד הלכו ופחתו בסידרה חשבונית יורדת שואפת למינוס אינסוף פוחתות לכדי רפרוף עדין שאפילו לא העלה אד קלוש על מראת האיפור שלי הדחוסה אל אפך וכשמתת, אני, נשמתי ביתר חפשיות