בס"ד אשריו של אותו האדם, שיוכל לבעור כשלהבת, להמשיך לבעור-גם ברוחות, לשאוף תמיד מעלה מעלה, ומלמטה עוד לקחת כוחות....