חיינו עוברים בין שוכות ומשוכות

ואנו נופלים בין פטיש לסדן

                 ?ולא פעם יקרה כי תשאל הנפש: לאן

ואנו נשיב בבושה

לא נדע כי רוחנו חבושה

ותבוא מטרה ותראה בעין

אך אין להגיע כירחוקה עדיין

ונקרב ונמשיך אל אותה התדרך

     ונצמד , ונראה כי לא בערך

ונעבור  בקשיים ברעב

ונדע כי זמננו עוד רב