בס"ד

לא עוד בדיחה, כי אם בריחה,

שיש לתכנן עם עצמך,

לא משנה איפה, העיקר לבדך,

רחוק רחוק ממקומך.

לצאת מהריבוע,

מאיך שכולם מסתכלים,

לרגע להתבונן מלמעלה

וללמוד את פרופורציות החיים.

לא, זה לא עוד שיר דיכאון,

דווקא שורות שיביעו שמחה,

המעט שאדם יעשה, יצא יחפש,

אם לא אותי,

אז אותך...