בס"ד
גם אגורה לא אבזבז על זאת,
לא אתאמץ,
לא אאבק,
לא ארתע,
לא אבזבז זמני לריק,
לא אקבל החלטה,
בשקט אבלע,
בין עולם של חיים,
ודקת הדומיה זועקת.