ניצנוץ כוכב,חיוך,רוח,קסם,קדושה, הרגשה של "הנה עוד רגע יהפך הכל לטובה" דממה,ומתוכה תפילה, מן הלב זעקה, נשמה ללא מילים, מחשבות על מעשים שאלות. שמיים זרועי כוכבים ברקיע שחור, מאירים את הדרך ממלאים שמחה,ואור חיפוש של תשובות כ"כ קסום ויפה, נשימה עמוקה להרגיש שוב חדש, להתמודד, לבוא מולם להתמלאות סיפוק עם מענתם ליל כוכבים....