במיטה זו ימות

דחוק לפינה,

פינה אחת מארבע

רוחות השמיים הנוהות.

 

במיטה זו

הדוף משני צדדים

מסונוור מאורות שוא

סומא מזרקורי שקר

וממוסר אב מנוח.

 

שעון מעורר נדם

כי נזנחה מטרתו

והפך לדומם בטל

כגוף השוכב מולו.

 

כינור ראשון מנגן חלום

מול תמונות חיים,

מחליף משמרתו במלאך

ובכינור שני שמיימי.