ואת חיכית לי שם בתחנה

שיערך עשוי, אסוף

חשבתי שבשבילי את מוכנה

ואת חיכית לי שם בתחנה

איחור של שתי דקות

לא ניסיתי, באתי

ואת

האם זו את

מהנהנת בנימוס, לא עונה

ואת חיכית לי שם בתחנה

ונדברנו אתמול להיפגש אתמול

או היום

בתום משמרת

אני ואת, ואת וסרט

כבר איני בטוח שזו את

מקרוב את נראית שונה

מחכה למי?שם בתחנה

וכשפניתי מעלייך לאחר רגע

לא היה לי שום ספק

זו את

מחופשת לגברת

אהבתי אותך יותר אתמול, רעננה

אך גם זה טוב, כך לכבודי

ואת חיכית לי שם בתחנה

וכשחזרתי וחיכיתי

את כבר לא שם

כילדה ענושה, כבושה, את נכנסת פנימה

אני רואה ואיני מבין

ממתין

מריח סכנה

ואת חיכית לי שם בתחנה

וכשהגיעה המרשעת

הכל מובן, לא נחוצה אף מילה

בך, בך היא מקנאה

ואת כבר לא מחכה לי,

 שם בתחנה