רעידת אדמה מדומה מדון, ריב, מהומה למצוא בם קצת נחמה כמו בחוץ, אין משקעים בנשמה. הסערה גוררת שקט חלול קלוש, רפה ובצער מהול לצלול בו אינני יכול כי מכורתי צבועה לבן וכחול. השלג עוצר את הזמן מכסה הכל במעטה לבן אין כעת, אין חדש, אין ישן אני עף בחלומי על ענן (בחלומי) הבטתי לארץ כמו ציפור ממעופה ראיתי את אש התמיד ועגלה ערופה אך ארוכה ומרפא לי, טובה מתרופה יחידתי, הורתי, אהובתי היפה.