מהלך לי אני בין ארצות החיים מייחל למותי ורוחי נכאים הרשות נתונה וכלי זין ביד אך בעולם של עלמא השיר הזה רק אחד. המוות אפל הוא, פודה ונכסף אך עם הגיעו או בעמדו על הסף הן תזלוג לחלוחית ותרווה את הלחי והגוף העירום ימרר הוא בבכי. כי ממותו של אחר לכשהרגש יתקרר תבצבץ תובנה אודות צל וסכנה אודות חוסן בר חלוף שמביא איתו הסוף- של כל מחשבה או תחושה סוף לחיים של הכחשה.