בהשראת האמת, הוא נטל המחבט לשם תיקון העולם, הוא הלם והלם לתחנון לא שווע, לא ידע גם רחם כי על נפש תועה להיכרת מן העם כל החסר ימולא בסברה ללא לבט וכל חלל, יכבש במנהג כמו לבד כל בן של שפחה לצמיתות יהא עבד וכל מלאכיו לא יחסכו לו השבט כל אמירי עץ הדקל ישגו תמירים מן הרבד ועתה, לך אתה, ואורחותיך בחסד.