פעם, קוראים לי בשמי

     מבקשים אותי

להיות יותר

בשבילם

בשבילי

ובוכים עליי                                   ושוטפים מעליי

את הכל

ואחר

מייבשים.