מנסים אנו להכריח את רבון העולמים להתגלות אלינו כפי רצוננו. אומרים אנו לו: אנו רוצים כך וכך. והיודע מחשבות כולנו יושב וצוחק לו כביכול: ילדים יקרים, מחשבתכם היא דלה, אינכם יודעים מה טוב בשבילכם. אל תנסוני, אל תשאלו: "היש ד' בקרבנו", אל תקיימו בכם מקרא שכתוב: "וקדוש ישראל התוו". ואני, מבטיח לכם, כי אעשה הטוב בשבילכם. מאז ומעולם עשיתי רק טוב, בהווה עושה אני רק טוב, ולנצח אעשה רק טוב. כרגע אתם מכירים את אדנותי, אולם בתיקון הגמור, אתגלה לכם בהוויתי. הנחמה הגדולה, ההכרה האמיתית, ביחודי הגמור.