זה לא אני שלא רגיש. זה אני שלא מרגיש. זה לא אני שלא מחמיץ זה אני שפנים מחמיץ זה לא אני שלא מקדיש זה אני שאדיש זה לא אני שלא משמח. זה אני שלא שמח זה לא אני שלא אוהב זה אני שקשה לי להתאהב