והייתי מחוללת את עצמי והיית שואב אל תוכך את הרוך והעדנה והעוז שבי והיית רואה ללבב והיית נושק לי קרן של אור והייתי גואה בקרבי וטווה לנו דורות של חיים ופורה ונובעת וגוהרת אליך מתחת חופת הכוכבים