איך כל הלילה בערו תמרות האש והוא ישב וצפה מצפה לאש תמורות ומרחוק התגלגל רעם. איך צחור ירח משתלב בתמרות האש כמעשה כשפים ומרחוק מאיר לטף זרימת נחל אשר כראי לו. איך כבו המדורות והוא עדיין ישב, מחכה לריח מוכר והנה עולה באפו ריח המרווה והאזוביון מחליף ניחוח העשן. הוא עדיין יושב מחכה לניחוח שונה, ניחוח פרחי ציפורן השזורים לראשה לעת תבוא.