באמנות, כמו באמנות, אין דבר כזה, שאין דבר כזה. ובחיים, כמו בחיים, אם אין דבר כזה, אז יהיה דבר כזה. ורק באהבה, כמו באהבה, אין דבר, כזה, אין דבר.. והכל נשכח, והכל עבר, והכל נמחל, והכל ווּתר, ואין דבר. אין דבר.