לילה עבדאלגני

גבר זאב

מאמין אני

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה