רועי ג

הכתיבה בטח תספר קצת יותר ..

כתוב לי סיפור

כשנעלי הבית התחילו לדבר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה