זר קוצים כואב

...

האיש ההוא

געגוע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה