הניחני למות

על מפתן היום הזה

ורחק, רחק מאוד

משל כל העולם

דומם

כשיהפוך מזבח

בשתתו דם

בערב

כשנפליג על שמיים

ישנים, אחרים

ונשוב

והעולם ייצעף עצמו

יחלם

יעצום את עיניי

רסיסים רסיסים.