הוא מחכה לה היא בורחת לשקרים ליבו ניצבט מגעגועים חיזרי אליי דורש במכאובים היא בוהה בכוכבים מלמעלה היא שמעה את מנגינת האלוקים היא עכשיו בוכה היא מבינה הוא אוהב אותה חוזרת בריצה ליבה הולם כמטורפת היא מבטיחה לעולם אינה עוזבת